Gelen Soru: Bekleyen emir verdiğimizde bu emrin işlemde kalma süresi ne kadardır? Süre olarak tesbit yapmamışsak ve emrin fiyatlarına da dek gelmemişse bu emir hangi saate kadar işlemde daha doğrusu bekleyen emirde bekler? sonra ne olur?

Cevap: Belirlediğiniz fiyatlara gelmemişse, gelene dek işlem beklemede kalır. Hiçbir zaman gelmezse, o emir hep beklemede kalır. Zaten siz de bir süre sonra sıkılır kapatırsınız. Ancak kapatmasanız o işlem beklemeye devam eder.