Bu da bir başka psikoloji türü. Çok iyi bir psikoloji olmasa da kaybeden psikolojiye göre sonuçları daha iyidir.

Aslına bakarsanız daha ziyade dar kalıptan bakan insanların psikolojisi gibi görülse de, kaybeden psikolojiye oranla genellikle daha iyidir. Bu psikolojidekilerin özellikleri şöyledir:

  • En belirgin özellikleri işlemi açtıktan sonra çok az bile olsa zarar etmeye başlarsa işlemi hemen kapatırlar.
  • Dalgalanmaları hesaba katmayıp, hemen işlemi kapattıkları için çok sayıda küçük zarar toplarlar.
  • İşlem kar ediyor ise işlemi açık bırakırlar. Ancak işlem kar toplamaya devam ettikçe beklerler.
  • Belli bir doyum noktaları yoktur. İşlem istediği kadar kar etsin kapatmazlar ve daha da kar edeceğini düşünürler. (En büyük hataları budur aslında)
  • İşlemin karları azalmaya başlayınca da genellikle hala karda olmasından ötürü devam edeceğini düşünerek işlemi kapatmaz, “Nasılsa kardayız, karım daha da artacaktır.” diye düşünürler.
  • İşlem umutsuz vaka haline gelene kadar kar alıp işlemi kapatmaz, daha da yükseleceğini düşünürler.
  • Kaybetme sebepleri ise, işlemin daha da kar edeceğini düşünerek umutsuz vaka haline kadar bekledikleri için aldıkları kar oranı düşüktür ve bu kar oranı, topladıkları küçük zararları karşılayamaz ve en nihayetinde toplamda zarar etmiş olurlar.
  • En büyük hataları kara doymayıp, ve take profit kullanmamaları olur.

Konunun resminde olduğu gibi karını (boğayı) kontrol edemeyen ve bu yüzden başarısız olan trader haline gelirler.