Bir işlem açacakken, alım yapacaksak düşük bir fiyattan almak, satış yapacaksakta yüksek bir fiyattan satmak isteriz. Bu gayet normal bir durumdur. Karımızı yüksek tutmak için alışı olabildiğince düşükten yapıp, işlemi kapatırken de olabildiğince yüksekten tutmak isteriz. Veya satışta da tam tersi şekilde olabildiğince yüksekten satış yapıp, işlemi kapatacağımız zaman da olabildiğince düşükten kapatmak isteriz. Böyle durumlarda da bekleyen emir vererek, piyasanın şu an olduğu fiyatın altından bekleyen alış emri veya da piyasanın şu anki fiyatının üzerinden bekleyen satış emri veririz. Bunun için de, öncelikle yeni işlem açma penceresini açar, türü bekleyen emir yapar ve buy limit veya da sell limit veririz.

Ancak bazı zamanlar analizimizi yaparız ve “şu fiyatın üzerine çıkarsa, artık yükseliş başlamış demektir, buna artık emin olabiliriz” deriz. Tam tersi şekilde, “şu fiyatın altına inerse artık düşüş trendi başlamış demektir” gibi analizler yaparız. Böyle durumlarda buy limit veya sell limit veremeyiz. Çünkü buy limit, piyasanın şu an olduğu fiyatın daha altındaki fiyatlar için, sell limit ise piyasanın şu anki fiyatının daha üzerindeki fiyatlar için geçerlidir. Bu durumda da buy stop ve sell stop kullanırız.

Buy stop, piyasanın şu anki fiyatının daha üzerindeki bir fiyattan alış yapmak için kullanılır. Sell stop ise, piyasanın şu anki fiyatının daha altındaki fiyattan satış yapmak için kullanılır. Kısacası belli şartlar olursa ve belirlediğimiz fiyatın altına inerse satış, üzerine çıkarsa alış yapmak için bunları kullanırız.

Bir örnek ile açıklayacak olursak;

USDJPY haftalık (W1) grafiğinde böyle bir düşüş trendi çizdiğimizi ve diğer tüm analizlerimizin de USDJPY paritesinde bu kırmızı çizginin üzerine çıkmayacağını gösterdiğini varsayalım. Çıkarsa düşüş trendi bitmiş ve yükseliş trendi başlamış olacaktır diye düşünüyoruz ve baktığımızda bu çizgiyi aşma ihtimali olduğunu görebiliyoruz. Ancak dalgalanmalar da belki çizgiyi biraz aşarak sonra düşüşüne devam edebilir ihtimaline karşı da çizginin biraz daha üzerine buy stop koyuyoruz ki, hem dalgalanmalara karşı önlem alıyoruz hem de yükseliş trendi kendini iyice belli etmiş olursa alışa girmiş oluyoruz.

Grafikte, kırmızı ile çizilen çizgi bizim düşüş trendimizin çizgisi. Yatay beyaz çizgi piyasanın şu anki fiyatı ve yeşil, kesikli, yatay çizgi ise buy stop fiyatımız. Buy limiti daha iyi görebilmeniz için biraz daha yüksek bir orana koyduk. Ancak piyasa fiyatının üzerinde olduktan sonra istediğimiz yere buy stop, piyasa fiyatının altında olduktan sonra istediğimiz yere sell stop koyabiliriz.