Gelen Soru: Geçerlilik emri adı altında süreli bir emir var. Bu emir BEKLEYEN EMİRlerde verilir. Amaç bekleyen bir emir verirsiniz bu verilen emrin çeşidine göre buy limit veya sell limit fiyatlarına geldiğinde önce işleme başlaması ve bu emrin bu süre içinde SL veya TP fiyatlarına geldiğinde kapanmasıdır.

Geçerlilk emri HEMEN UYGULA emrinde uygulanma olanağı yoktur.Bekleyen emirde uygulanır.
Buraya kadarki düşüncem önce doğru mu?

Diğer bir konu:GeçenlerdeHEMEN UYGULAda eski bir demo hesap açmışım.Bu hesabı inceledim.
2011.12.05 15:27 de BUY emri vermişim.S/L ve T/P koymamışım. Bu emir 2011.12.06 19:46 da kapanmış gözüküyor.Hesabu HESAP GEÇMİŞİnde görüyorum.

Soru: Bu emir nasıl kapanmış olabilir? Bu emir s/l ve t/p fiyatları konulmamış. Ben de kendim manuel olarak kapatmamışsam(öğle hatırlıyorum)
emrin açık kalması gerekmaz mi?

Cevap: Geçerlilik emri diye bir emir yoktur. Bekleyen emrin geçerlilik süresi vardır. Geçerlilik süresi içerisinde açılmayan emirler, daha sonra belirlenen fiyata gelseler dahi açılmaz. Bekleyen emirden hiçbir farkı yoktur yalnızca bekleyen emrin ne zamana kadar geçerli olduğunu belirler. Geçerlilik süresi koymazsanız hesabınız açık kaldığı ve marjininiz yettiği sürece açıktadır ve o fiyata gelmesini beklemektedir.

Geçerlilik süresi işlemin açılması içindir. Hemen uygula ise o anki fiyattan açılması içindir. İstenen fiyata gelmiş bir işlemi bekletemeyiz.

İşlemin kapanması ise, S/L veya T/P konulmamışsa, ya manuel olarak kendimiz kapatmışızdır ya da büyük zarar etmişiz ve margin call yani teminat tamamlama çağrısı ile kapanmıştır. Başka türlü kapanması mümkün değildir.